Proglod Progold

Grunt akrylowy

Grunt akrylowy

Główne cechy

 • Głębokopenetrujący preparat gruntująco - wzmacniający
 • Optymalizuje przyczepność
 • Wzmacnia podłoże
 • Szybkoschnący
 • Stabilizuje pyliste podłoża
 • Dostępne opakowania o pojemnościach: 1L, 5L.

  Krótki opis

  Acryl Grunt to akrylowo-polimerowy, wodorozcieńczalny preparat gruntujący do surowych podłoży budowlanych (np. tynk, beton, cegła, gładź) oraz renowacji istniejących dobrze związanych z podłożem powłok malarskich. Szczególnie polecany jako warstwa gruntująco-wzmacniająca przed aplikacją farb i mas szpachlowych oraz powłok nawierzchniowych. Dzięki drobnocząsteczkowej formule zmniejsza oraz wyrównuje chłonność podłoży mineralnych i porowatych, redukuje pylenie gruntowanej powierzchni. Służy do gruntowania takich powierzchni, jak: beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, masy szpachlowe, tynki gipsowe i inne. Przeznaczony jest pod farby dyspersyjne, tynki i masy szpachlowe. *LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 2 g/l..

  Warunki aplikacji

  Przygotowanie podłoża
  • Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą. Cegły, bloczki z gazobetonu, bloczki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich ułożeniu, natomiast gładzie i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.
  Nakładanie
  • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Przy malowaniu świeżych chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1: 1, metodą „mokro na mokro”. Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa. Gruntuj w temperaturze +5 do +30 ˚C i wilgotności poniżej 80%. Po wyschnięciu warstwy gruntującej możesz przystąpić do nakładania tynków, wyrównujących mas szpachlowych lub farb. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.